Hướng Dẫn Quản Lý Đơn Hàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit

Quản lý đơn hàng

– Sau khi đặt đơn tại giỏ hàng, đơn hàng sẽ được khởi tạo vào hiển thị tại chức năng “Quản lý đơn hàng”

– Thông thường, các đơn hàng sau khi tạo sẽ ở trạng thái Chờ xử lý, một số trường hợp đơn hàng có xin thêm giảm giá sẽ gửi cho quản lý xem và phê duyệt trước khi chuyển sang Chờ xử lý

– Người dùng có thể tìm kiếm và xem lại lịch sử đơn hàng:

huong-dan-su-dung-app-dai-ly-phong-vu

– Danh sách trạng thái đơn hàng gồm:

  1. Báo giá
  2. Chờ duyệt (có kèm số lượng đơn chờ duyệt)
  3. Đã duyệt
  4. Không duyệt
  5. Chờ xử lý
  6. Đang giao hàng
  7. Hoàn thành

– Hoa hồng sẽ được tính theo quy chế từng thời điểm

– Các chức năng của đơn hàng sẽ căn cứ vào trạng thái của đơn hàng và thông tin người dùng để hiển thị tương ứng theo bảng:

* Lưu ý:

  1. Hoa hồng sẽ được tính theo quy chế từng thời điểm.
  2. Đơn hàng chờ duyệt chỉ có hiệu lực đến hết 24h ngày hôm sau, hết thời hạn duyệt button “Từ chối/ Duyệt đơn” sẽ chuyển thành “Hết hạn duyệt” và chỉ cho người dùng view, không cho người dùng click chọn.
Đại Phong

Đại Phong

Để lại comment

go top