Hướng dẫn Publisher tạo link Affiliate bằng Web: pvl.phongvu.vn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit

I. Tạo Link môi giới qua website

A. Lấy Link giới thiệu tới trang chủ Phong Vũ (nhà phân phối của VnShop)

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Phong Vũ Lượng : https://pvl.phongvu.vn/

Bước 2: Click vào Offers > thẻ Offers trên website Phong Vũ Lượng.

offers

Bước 3: Copy link giới thiệu (tracking URL)và gửi cho khách hàng

tracking-url

B. Lấy Link giới thiệu cho sản phẩm cụ thể

Bước 1: Encode đoạn link sản phẩm cụ thể bạn muốn giới thiệu.

Truy cập https://www.urlencoder.org/ dán link sản phầm và thêm đoạn 

        ?click_id={click_id}&utm_source=pvl

encode-link

vào cuối url rồi nhấn encode > đoạn URL đã encode ở ô dưới

Bước 2: Đăng nhập hệ thống Phong Vũ Lượng

Bước 3: Click vào thẻ Offers trên website Phong Vũ Lượng.

Bước 4: Chọn Example deeplink, copy đoạn deeplink mẫu xóa bỏ đoạn url mẫu sau dấu bằng của deep_link= ta được

https://pvl.phongvu.vn/click?offer_id=1&affiliate_id=4&sub_id1=&deep_link=deep-link

Bước 5: Dán link ở Bước 4 vào trước link thành phẩm ở Bước 1 ta được đoạn link Affiliate có dạng:

https://pvl.phongvu.vn/click?offer_id=1&affiliate_id=55&sub_id1=&deep_link=https%3A%2F%2Fphongvu.vn%2Fmay-tinh-xach-tay-laptop-acer-swift-3-sf315-52-52z7-nx-gzbsv-004-vang-s1808443.html%3Fclick_id%3D%7Bclick_id%7D%26utm_source%3Dpvl
 

Bước 6: rút gọn link bằng https://bitly.com/ và gửi cho khách hàng đặt hàng sử dụng

Tiền hoa hồng sẽ được công nhận khi người mua thanh toán thành công toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng thông qua Link giới thiệu nói trên.

II. Tạo link môi giới qua App

Trước hết đối tác cần tải App bán hàng của VnShop- Phong Vũ:

Link tải App

Bài hướng dẫn tạo link Affiliate qua App

Đại Phong

Đại Phong

Để lại comment

go top