fbpx

Chính sách hoa hồng Đối tác bán hàng qua App

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG MÔI GIỚI

(Đại Lý Chỉ Bán Hàng Qua App)

Thông tin Chính sách Hoa Hồng Môi Giới này là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận Hoa Hồng Môi Giới được ký kết giữa Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Phong Vũ (Công Ty, Bên A) và Đại lý (Đại Lý, Bên B).

Chính sách này được thực hiện ngày hiệu lực Thỏa Thuận, cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng: Đối tác bán hàng cho VnShop – Phong Vũ ( ngoại trừ đội đại lý Gcafe)

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ đối tác trên toàn quốc

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2019 cho đến khi có thông báo mới

1. CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

1.1. Giá bán cho Khách hàng

Đơn giá hàng hóa mà Công Ty bán cho Khách hàng thông qua hoạt động môi giới này là Đơn Giá Bán trên Bảng báo giá bán được Công Ty thể hiện trên website và/hoặc các ứng dụng chính thức của Công Ty.

1.2. Hoa hồng

 1. Đại Lý cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào từ các Khách hàng.
  • Mức hoa hồng được xác định trên doanh số (theo quy định tại Chính sách này) và tỷ lệ hoa hồng như bên dưới:
  • Mức hoa hồng này có thể được điều chỉnh theo thông báo từ Công ty đến các Đại lý. Tất cả các thông báo sẽ đều được thông báo qua hệ thống ứng dụng bán hàng chính thức của Công Ty và/hoặc văn bản chính thức từ Công Ty gửi đến Đại Lý. Bất cứ thông báo đã được Công Ty đăng tải cũng sẽ có hiệu lực tương tự như việc cập nhật Chính sách này. Việc Đại Lý tiếp tục thực hiện dịch vụ môi giới là Đại Lý đồng ý với các thông báo của Công Ty. Trường hợp không đồng ý với các thông báo, Đại Lý có quyền dừng hoạt động môi giới và thông tin cho Công Ty về việc chấm dứt này theo quy định tại Thỏa Thuận.
  • Mức hoa hồng này là đã bao gồm các loại thuế mà Đại Lý phải thực hiện theo quy định pháp luật. Công Ty tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo quy định pháp luật trước khi tiến hành thanh toán cho Đại Lý.
  • Mức hoa hồng trên có thể được xác định thấp hơn tùy theo Đại Lý, giá trị Đơn hàng và Điều kiện thanh toán của Đại Lý. Công Ty sẽ xác nhận với Đại Lý về mức hoa hồng này nếu tỷ lệ hoa hồng khác với các bảng bên dưới.
  • Doanh số là tổng giá trị đơn hàng thành công (không bao gồm thuế GTGT, thuế xuất khẩu và các loại thuế khác đối với hàng hóa theo quy định pháp luật) và cả khoản giảm trừ giá trị các đơn hoàn hàng/ đơn hàng bị hủy/ đơn hàng không phát được phát sinh trong tháng tính hoa hồng.
 2. Tỷ lệ Hoa hồng cơ bản:
Giá trị đơn hàng Mức hoa hồng

(tính trên giá trị đơn hàng thành công, không bao gồm thuế)

Trên 500.0000 4%

 

 1. Tỷ lệ Hoa hồng khuyến khích:
 • Chính sách Hoa hồng khuyến khích chỉ áp dụng cho Đại Lý đạt mức doanh số đơn hàng thành công và không bao gồm thuế từ 25 triệu đồng/tháng trở lên. Đại Lý không đạt mức doanh số theo quy định này sẽ không được áp dụng.

 

Giá trị doanh số/tháng Hoa hồng khuyến khích

(1 lần/tháng)

Từ 25 đến dưới 50 triệu đồng 1.000.000đ
Từ 50 triệu đồng đến dưới 75 triệu đồng 1.500.000đ
Từ 75 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 2.000.000đ
Từ 100 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng 2.500.000đ
Từ 150 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 3.000.000đ
Từ 300 triệu đồng 3.500.000đ

1.3.    Giao dịch thành công

 • Giao dịch môi giới chỉ xác định là thành công khi Khách hàng được môi giới thực hiện hoàn tất hành vi mua hàng (đã thanh toán đầy đủ tiền hàng). Trường hợp Khách hàng đổi/ trả hàng/ hoàn hàng/ hủy hàng và CÓ nhận lại tiền hàng (trừ trường hợp bảo hành hoặc được Công ty xác nhận đồng ý) thì xác định là HOÀN HÀNG và Đại Lý sẽ không được nhận hoa hồng cho giao dịch này và phần giá trị đơn hoàn hàng cũng sẽ không được tính vào Doanh số tính thưởng hàng tháng cho Đại Lý (nếu có).
 • Việc xác định giao dịch thành công tùy thuộc quyết định của Công Ty. Trường hợp Công Ty phát hiện gian lận trong quá trình thực hiện dịch vụ, giao dịch với Khách Hàng thì giao dịch có thể hủy bỏ và Công Ty có quyền yêu cầu Đại Lý có trách nhiệm hoàn trả tiền hoa hồng cho các giao dịch này.

2. CÔNG NỢ VÀ HẠN MỨC CÔNG NỢ

2.1.  Đại lý không có công nợ với công ty, đơn hàng đại lý bán cho khách hàng phải được thu tiền trực tiếp ngay khi đơn vị vận chuyển vận chuyển đến cho khách hàng

3. THUẾ

3.1. Trường hợp Đại lý là cá nhân thì Công Ty sẽ tiến hành việc nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật trước khi thực hiện thanh toán cho Đại Lý.

3.2. Trường hợp Đại Lý là Doanh nghiệp thì Đại Lý có nhiệm vụ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho phần hoa hồng môi giới này cho Công Ty theo quy định pháp luật trước khi Công Ty tiến hành thanh toán cho Đại Lý.

3.3. Đại Lý có trách nhiệm cung cấp thông tin để Công Ty phối hợp kê khai và nộp thuế theo từng trường hợp cụ thể. Nếu Đại Lý không cung cấp thông tin thì Công Ty được miễn trừ các trách nhiệm liên quan đến việc nộp thuế cho Đại Lý. Đại Lý có trách nhiệm làm việc với cơ quan pháp luật để thực hiện trách nhiệm nộp thuế theo luật định.

4.  ĐẶT CỌC HÀNG HÓA, THANH TOÁN HOA HỒNG VÀ RÚT TIỀN

4.1. Công Ty có quyền yêu cầu khách hàng của đại lý thực hiện đặt cọc theo quy định đặt cọc của công ty. Số tiền đặt cọc phải được chuyển vào tài khoản Công Ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng ít nhất ba (3) ngày làm việc trước khi thực hiện giao hàng. Số tiền đặt cọc này sẽ được cấn trừ với số tiền thanh toán hàng hóa của Khách hàng.

4.2.  Đại Lý có quyền yêu cầu Công ty thanh toán phần hoa hồng môi giới hàng tháng. Hoa hồng được Công Ty trả trực tiếp vào tài khoản của Đại Lý đã xác định với Công Ty sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

4.3.  Việc yêu cầu Công Ty chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng là do Đại Lý xác định tại Thỏa Thuận với Công Ty. Đại Lý hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của tài khoản ngân hàng này.

4.4.   Phí ngân hàng do Đại Lý chịu.

4.5.   Phần tiền tại tài khoản của Đại Lý sẽ KHÔNG được tính lãi.

5. GIAO HÀNG VÀ LẮP ĐẶT

5.1. Công ty có trách nhiệm giao vận, thu tiền và lắp đặt đơn hàng theo thông tin mà đại lý chỉ định trên đơn hàng . Phí vận chuyển do Đại Lý chịu và thực hiện theo Bảng giá vận chuyển của Công Ty xác định tại các website và các ứng dụng chính thức của Công ty.

5.2.  Đại Lý có trách nhiệm xác nhận địa điểm giao hàng một cách đầy đủ (bao gồm địa chỉ địa điểm cụ thể, người có trách nhiệm nhận hàng và xác nhận kiểm đếm hàng hóa, số tiền thanh toán). Trường hợp Đại Lý không xác nhận hoặc khi Công Ty giao hàng không tìm được địa điểm và người chịu trách nhiệm nhận hàng thì xác định là đơn hàng giao không thành công và Công Ty sẽ liên hệ lại với Đại Lý để thực hiện thủ tục xác nhận. Đơn hàng có thể được giao lần thứ hai và nếu tiếp tục không thành công thì xác định là không giao được hàng do lỗi Đại Lý và đơn hàng sẽ bị hủy cùng với việc thông báo cho Đại Lý vấn đề này. Phí vận chuyển tất cả các lần giao hàng của các đơn hàng giao không thành công sẽ được trừ vào tài khoản của Đại Lý.

5.3.  Người nhận hàng có trách nhiệm xuất trình thông tin cá nhân đúng với thông tin Đại Lý yêu cầu giao hàng và trả số tiền đơn hàng (đối với đơn hàng chưa thanh toán) thì mới được nhận hàng và kiểm tra hàng hóa , ký xác nhận tại Phiếu giao hàng của Công Ty. Khi Người nhận hàng được chỉ định thực hiện việc xác nhận tại Phiếu giao hàng thì xác định là Công Ty hoàn thành trách nhiệm giao hàng. Sau khi Công Ty giao hàng cho người có trách nhiệm nhận hàng theo xác nhận của Đại Lý thì xác định là Công Ty hoàn thành trách nhiệm giao hàng và Đại Lý không có bất kỳ lý do nào từ chối việc nhận hàng hóa này.

5.4.  Công Ty thực hiện giao hàng tuân thủ Chính sách giao hàng, lắp đặt và Biểu phí giao hàng và lắp đặt của Công Ty.

6.  BẢO HÀNH

6.1.    Hàng hóa do Công Ty bán sẽ được Công Ty bảo hành theo Chính sách bảo hành hiện hành của Công Ty.

6.2.  Hàng hóa được bảo hành phải là hàng được mua từ Công Ty và đảm bảo các điều kiện để được Nhà sản xuất và/hoặc Công Ty thực hiện bảo hành.

7.  CÁC NỘI DUNG KHÁC

7.1.  Chính sách này là một Phụ lục Thỏa Thuận và là một phần không thể tách rời khỏi Thỏa Thuận Môi Giới Bán Hàng đã ký kết. Ngoài các nội dung tại Chính sách hoa hồng này, các điều khoản khác sẽ được thực hiện theo Thỏa Thuận đã ký kết.

7.2.  Công ty Cổ Phần Thương Mại – Dịch Vụ Phong Vũ có trách nhiệm gửi đến Đại lý trước thời gian thực hiện ít nhất năm (05) ngày kể từ ngày áp dụng qua hệ thống ứng dụng bán hàng chính thức của Công Ty và/hoặc văn bản chính thức từ Công Ty gửi đến Đại Lý. Bất cứ thông báo đã được Công Ty đăng tải cũng sẽ có hiệu lực tương tự như việc cập nhật Chính sách này. Việc Đại Lý tiếp tục thực hiện dịch vụ môi giới là Đại Lý đồng ý với các thông báo của Công Ty. Trường hợp không đồng ý với các thông báo, Đại Lý có quyền dừng hoạt động môi giới và thông tin cho Công Ty về việc chấm dứt này theo quy định tại Thỏa Thuận.

Lưu:

– như trên;

– Phòng Kinh doanh;

– Phòng Kế toán;

 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG VŨ

Tổng Giám Đốc

 

 

 

 

Hoàng Thái Phương

Đại Phong

Đại Phong

Để lại comment

go top
%d bloggers like this: