fbpx

Chính sách hoa hồng Đối tác (Affiliate)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on reddit

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG MÔI GIỚI AFFILIATE SALES

Đối tượng áp dụng: Đối tác giới thiệu khách hàng mua hàng tại Phongvu.vn.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ đối tác trên toàn quốc.

Thời gian áp dụng: từ ngày 26/02/2019.


Thông tin Chính sách Hoa Hồng Môi Giới này là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận Hoa Hồng Môi Giới được ký kết giữa Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Phong Vũ (Công Ty, Bên A) và Đại Lý (Đại Lý, Bên B). Chương trình hợp tác giữa Phong Vũ với các cá nhân, tổ chức, cung cấp công cụ cho các cá nhân, tổ chức kiếm tiền online gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc quảng bá và giới thiệu khách hàng mua hàng tại Phongvu.vn

Chính sách này được thực hiện ngày hiệu lực Thỏa Thuận, cụ thể như sau:

I. CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

 • Giá bán cho Khách hàng

Đơn giá hàng hóa mà Công Ty bán cho Khách hàng thông qua hoạt động môi giới này là Đơn Giá Bán trên Bảng báo giá bán được Công Ty thể hiện trên website và/hoặc các ứng dụng chính thức của Công Ty.

 • Chính sách

  • Mức hoa hồng này là đã bao gồm các loại thuế mà Người giới thiệu phải thực hiện theo quy định pháp luật. Công Ty tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật trước khi tiến hành thanh toán cho Người giới thiệu.
  • Mức hoa hồng này có thể được điều chỉnh theo thông báo từ Công ty đến các Người giới thiệu. Tất cả các thông báo sẽ đều được thông tin qua hệ thống ứng dụng bán hàng chính thức của Công Ty và/hoặc văn bản chính thức từ Công Ty gửi đến Người giới thiệu. Bất cứ thông báo đã được Công Ty đăng tải cũng sẽ có hiệu lực tương tự như việc cập nhật Chính sách này. Việc Người giới thiệu tiếp tục thực hiện dịch vụ môi giới là Người giới thiệu có nghĩa là Người giới thiệu đã đọc và đồng thuận thực hiện với các thông báo của Công Ty. Trường hợp không đồng ý với các thông báo, Người giới thiệu có quyền dừng hoạt động môi giới và thông tin cho Công Ty về việc chấm dứt này theo quy định tại Thỏa Thuận.
  • Giao dịch môi giới chỉ xác định là thành công khi Khách hàng được môi giới thực hiện hoàn tất việc mua hàng (đã thanh toán đầy đủ tiền hàng). Trường hợp Khách hàng đổi/ trả hàng/ hoàn hàng/ hủy hàng và CÓ nhận lại tiền hàng (trừ trường hợp bảo hành hoặc được Công ty xác nhận đồng ý) thì xác định là HOÀN HÀNG và Người giới thiệu sẽ không được nhận hoa hồng cho giao dịch này và phần giá trị đơn hoàn hàng cũng sẽ không được tính vào Doanh số tính thưởng hàng tháng cho Người giới thiệu (nếu có).
  • Việc xác định giao dịch thành công tùy thuộc quyết định của Công Ty. Trường hợp Công Ty phát hiện gian lận trong quá trình thực hiện dịch vụ, giao dịch với Khách Hàng thì giao dịch có thể hủy bỏ và Công Ty có quyền yêu cầu Người giới thiệu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoa hồng cho các giao dịch này.
 • Mức hoa hồng

  được xác định trên doanh số (theo quy định tại Chính sách này) và tỷ lệ hoa hồng như bên dưới:

1. Tỷ lệ Hoa hồng cơ bản:

Giá trị doanh số/ thángMức hoa hồng

(tính trên giá trị đơn hàng thành công, không bao gồm thuế)
Dưới 50 triệu đồng/ tháng2%

2. Tỷ lệ Hoa hồng khuyến khích:

Chính sách Hoa hồng khuyến khích chỉ áp dụng cho Đại Lý đạt mức doanh số đơn hàng thành công và không bao gồm thuế từ 50 triệu đồng/tháng trở lên. Đại Lý không đạt mức doanh số theo quy định này sẽ không được áp dụng.

Giá trị doanh số/ tháng Hoa hồng khuyến khích

(1 lần/tháng)
Từ 50 triệu đồng/ tháng1%

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI SOÁT THANH TOÁNdoi-soat-aff

Trong đó:

  • Tháng T là tháng phát sinh doanh số của Publisher trên PVL tình từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng.
  • Tháng T1 là thời gian thực hiện các hoạt động đối soát và thanh toán giữa 2 bên
  • Ngày 09 tháng T1: PVL sẽ thực hiện đối soát dữ liệu và tiến hàng cập nhật trạng thái đơn hàng phát sinh trong tháng T.
  • Ngày 10 tháng T1: PVL sẽ tiến hàng thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng T cho những Publisher đủ điều kiện nhận hoa hồng theo quy định.

Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ ngày lễ sẽ việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Quy định:

  • PVL sẽ tiến hàng thanh toán hoa hồng cho Publisher vào ngày 15 hàng tháng.
  • Để thanh toán, hoa hồng của Publisher trong tháng cần đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. PVL sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán. (* Lưu ý: nếu trong 3 tháng liên tiếp không đủ hạn mức thanh toán, khoản hoa hồng đó sẽ chấm dứt bảo lưu và thanh toán)
  • Hoa hồng thực nhận của Publisher bằng 100% hoa hồng trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu có).
  • Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân), TNDN (đối với doanh nghiệp) với Nhà nước. PVL sẽ áp dụng việc khấu trừ một phần hoa hồng để nộp hộ thuế TNCN đối với các Publisher cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật).
  • Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. Phí ngân hàng sẽ cho Publisher chịu.
  • Cập nhật thông tin: Publisher thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 05 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH DÀNH CHO PUBLISHER

Đối với các trang, ấn phẩm của PHONG VŨ (Fanpage, Group, Youtube, Channel …) nghiêm cấm Publisher thực hiện 1 trong các hàng vi sau đây

  • Điều 1: Nghiêm cấm mọi hành hành vi Post link hoặc comment link giới thiệu
  • Điều 2: Nghiêm cấm tranh đơn hàng dưới mọi hình thức
  • Điều 2: Nghiêm cấm spam link quảng bá dưới mọi hình thức
  • Điều 3: Nghiêm cấm dùng các từ ngữ : “ib”, “Inbox”, “check ib”… trong các comment
  • Điều 4: Nghiêm cấm dùng các từ ngữ đã kích, xúc phạm tới bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào.
  • Điều 5: Nghiêm cấm việc lấy danh nghĩa là “nhân viên” của Phong Vũ để nói chuyện với khách hàng.
  • Điều 6: Nghiêm cấm việc chạy quảng cáo các từ khóa liên quan đến thương hiệu của Phong Vũ.
  • Điều 7: Nghiêm cấm việc Sử dụng các chiêu trò lừa đảo hay ép buộc khách hàng mua hàng (Spam, Cheat click …)

Lưu ý: Điều 7 được áp dụng chung không riêng gì các ấn phẩm của PHONG VŨ

Publisher vi phạm 1 trong các điều trên sẽ bị xử lý theo khung xử lý sau:

  • Lần 1: Cảnh cáo bằng văn bản
  • Lần 2: Cảnh cáo bằng văn bản Hủy hoa đồng của tháng vi phạm
  • Lần 3: Hủy hợp đồng hợp tác.

IV. THUẾ

  • Trường hợp Đại Lý là cá nhân thì Công Ty sẽ tiến hành việc nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật trước khi thực hiện thanh toán cho Đại Lý.
  • Trường hợp Đại Lý là Doanh nghiệp thì Đại Lý có nhiệm vụ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho phần hoa hồng môi giới này cho Công Ty theo quy định pháp luật trước khi Công Ty tiến hành thanh toán cho Đại Lý.
  • Đại Lý có trách nhiệm cung cấp thông tin để Công Ty phối hợp kê khai và nộp thuế theo từng trường hợp cụ thể. Nếu Đại Lý không cung cấp thông tin thì Công Ty được miễn trừ các trách nhiệm liên quan đến việc nộp thuế cho Đại Lý. Đại Lý có trách nhiệm làm việc với cơ quan pháp luật để thực hiện trách nhiệm nộp thuế theo luật định.

V. .ĐẶT CỌC HÀNG HÓA, THANH TOÁN HOA HỒNG VÀ RÚT TIỀN

  • Công Ty có quyền yêu cầu Khách hàng của Đại lý thực hiện đặt cọc theo quy định đặt cọc tại Hợp Đồng Mua Bán với Công ty. Số tiền đặt cọc phải được chuyển vào tài khoản Công Ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng ít nhất ba (3) ngày làm việc trước khi thực hiện giao hàng. Số tiền đặt cọc này sẽ được cấn trừ với số tiền thanh toán hàng hóa của Khách hàng.
  • Đại Lý có quyền yêu cầu Công ty thanh toán phần hoa hồng môi giới hàng tháng. Hoa hồng được Công Ty trả trực tiếp vào tài khoản của Đại Lý đã xác định với Công Ty sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.
  • Việc yêu cầu Công Ty chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng là do Đại Lý xác định tại Thỏa Thuận với Công Ty. Đại Lý hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của tài khoản ngân hàng này.
  • Phí ngân hàng do Đại Lý chịu.

VI. GIAO HÀNG LẮP ĐẶT

  • Công ty có trách nhiệm giao vận, thu tiền và lắp đặt đơn hàng theo thông tin mà Đại lý chỉ định trên đơn hàng. Phí vận chuyển do Khách hàng chịu và thực hiện theo Bảng giá vận chuyển của Công Ty xác định tại các website và các ứng dụng chính thức của Công ty.
  • Đại Lý có trách nhiệm xác nhận địa điểm giao hàng một cách đầy đủ (bao gồm địa chỉ địa điểm cụ thể, người có trách nhiệm nhận hàng và xác nhận kiểm đếm hàng hóa, số tiền thanh toán). Trường hợp Đại Lý không xác nhận hoặc khi Công Ty giao hàng không tìm được địa điểm và người chịu trách nhiệm nhận hàng thì xác định là đơn hàng giao không thành công và Công Ty sẽ liên hệ lại với Đại Lý để thực hiện thủ tục xác nhận. Đơn hàng có thể được giao lần thứ hai và nếu tiếp tục không thành công thì xác định là không giao được hàng do lỗi Đại Lý và đơn hàng sẽ bị hủy cùng với việc thông báo cho Đại Lý vấn đề này. Phí vận chuyển tất cả các lần giao hàng của các đơn hàng giao không thành công sẽ được trừ vào phần thanh toán hoa hồng của Đại Lý hàng tháng.
  • Người nhận hàng có trách nhiệm xuất trình thông tin cá nhân đúng với thông tin Đại Lý yêu cầu giao hàng và trả số tiền đơn hàng (đối với đơn hàng chưa thanh toán) thì mới được nhận hàng và kiểm tra hàng hóa, ký xác nhận tại Phiếu giao hàng của Công Ty. Khi Người nhận hàng được chỉ định thực hiện việc xác nhận tại Phiếu giao hàng thì xác định là Công Ty hoàn thành trách nhiệm giao hàng. Sau khi Công Ty giao hàng cho người có trách nhiệm nhận hàng theo xác nhận của Đại Lý thì xác định là Công Ty hoàn thành trách nhiệm giao hàng và Đại Lý không có bất kỳ lý do nào từ chối việc nhận hàng hóa nàyHàng hóa do Công Ty bán sẽ được Công Ty bảo hành theo Chính sách bảo hành hiện hành của Công Ty.Hàng hóa được bảo hành phải là hàng được mua từ Công Ty và đảm bảo các điều kiện được Nhà sản xuất và/hoặc Công Ty thực hiện bảo hành.

VII. BẢO HÀNH

  • Hàng hóa do Công Ty bán sẽ được Công Ty bảo hành theo Chính sách bảo hành hiện hành của Công Ty.
  • Hàng hóa được bảo hành phải là hàng được mua từ Công Ty và đảm bảo các điều kiện được Nhà sản xuất và/hoặc Công Ty thực hiện bảo hành

VIII. CÁC NỘI DUNG KHÁC

  • Chính sách này là một Phụ lục Thỏa Thuận và là một phần không thể tách rời khỏi Thỏa Thuận Môi Giới Bán Hàng đã ký kết. Ngoài các nội dung tại Chính sách hoa hồng này, các điều khoản khác sẽ được thực hiện theo Thỏa Thuận đã ký kết.
  • Công ty Cổ Phần Thương Mại – Dịch Vụ Phong Vũ có trách nhiệm gửi đến Đại Lý trước thời gian thực hiện ít nhất ba (03) ngày kể từ ngày áp dụng qua hệ thống ứng dụng bán hàng chính thức của Công Ty và/hoặc văn bản chính thức từ Công Ty gửi đến Đại Lý. Bất cứ thông báo đã được Công Ty đăng tải cũng sẽ có hiệu lực tương tự như việc cập nhật Chính sách này. Việc Đại Lý tiếp tục thực hiện dịch vụ môi giới là Đại Lý đồng ý với các thông báo của Công Ty. Trường hợp không đồng ý với các thông báo, Đại Lý có quyền dừng hoạt động môi giới và thông tin cho Công Ty về việc chấm dứt này theo quy định tại Thỏa Thuận.
Lưu:

– như trên;

– Phòng Kinh doanh;

– Phòng Kế toán;

 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG VŨ

Tổng Giám Đốc

 

                             

                            

                               Hoàng Thái Phương

 

 

Đại Phong

Đại Phong

Để lại comment

go top